快捷搜索:

卜算子(重阳后数日避乱行双源山间,见菊复用

卜算子(重阳后数日避乱行双源山间,见菊复用前韵。时以九江郡恳辞未报)原文
时菊碎榛丛,地僻柴门静。谁道村子中好客稀,明月和清影。
寰宇一蘧庐,梦事慵思省。若个知余懒是真,心已如灰冷。
卜算子(重阳后数日避乱行双源山间,见菊复用前韵。时以九江郡恳辞未报)拼音解读
shí jú suì zhēn cóng ,dì pì chái mén jìng 。shuí dào cūn zhōng hǎo kè xī ,míng yuè hé qīng yǐng 。
tiān dì yī qú lú ,mèng shì yōng sī shěng 。ruò gè zhī yú lǎn shì zhēn ,xīn yǐ rú huī lěng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: