快捷搜索:

柳径无人,堕絮飞无影

柳径无人,堕絮飞无影

出自宋朝张先的《剪牡丹·舟中闻双琵琶
原文赏析:
野绿连空,天青垂水,素色溶漾都净。柳径无人,堕絮飞无影。汀洲日落人归,修巾薄袂,撷喷鼻拾翠相竞。如解凌波,泊烟渚春暝。
彩绦朱索新整。宿绣屏、画船风定。金凤响双槽,弹出今古幽思谁省。玉盘大年夜小乱珠迸。酒上妆面,花艳眉相并。重听。尽汉妃一曲,江空月静。
拼音解读
yě lǜ lián kōng ,tiān qīng chuí shuǐ ,sù sè róng yàng dōu jìng 。liǔ jìng wú rén ,duò xù fēi wú yǐng 。tīng zhōu rì luò rén guī ,xiū jīn báo mèi ,xié xiāng shí cuì xiàng jìng 。rú jiě líng bō ,bó yān zhǔ chūn míng 。
cǎi tāo zhū suǒ xīn zhěng 。xiǔ xiù píng 、huà chuán fēng dìng 。jīn fèng xiǎng shuāng cáo ,dàn chū jīn gǔ yōu sī shuí shěng 。yù pán dà xiǎo luàn zhū bèng 。jiǔ shàng zhuāng miàn ,huā yàn méi xiàng bìng 。zhòng tīng 。jìn hàn fēi yī qǔ ,jiāng kōng yuè jìng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: